วสท.จัดเสวนา “บำบัดน้ำเสียอย่างไรให้ถูกต้อง…ถูกตังค์”

เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร. ธเนศ วีระศิริ นายก วสท.จัดเสวนา“บำบัดน้ำเสียอย่างไรให้ถูกต้อง…ถูกตังค์” โดยวิทยากร นายชีระ วงศบูรณะ, ดร.เชาวน์ นกอยุ่, นายวิจารณ์…

วอลโว่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม รณรงค์คนไทยลดใช้พลาสติก ร่วมเยียวยามลภาวะจากขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย เข้าร่วมในกิจกรรมของวอลโว่ทั่วโลกในการลดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก การกำจัดขยะพลาสติก ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงวิกฤติไมโครพลาสติกซึ่งตกค้างอยู่ใต้ท้องทะเลและสร้างมลพิษแก่มหาสมุทรทั่วโลก โดยไทยถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่สร้างขยะพลาสติกต่อรายหัวประชากร และใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในปริมาณสุทธิสูงสุดของโลก ปัญหามลภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียใต้ โดยประเทศไทยติดอันดับหนึ่งใน  6 ประเทศที่สร้างขยะพลาสติกมากที่สุดของภูมิภาค โดยในแต่ละปี ไทยมีขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงแหล่งน้ำโดยขาดการบริหารจัดการเป็นปริมาณมากกว่า 1…

เดลต้าโชว์โซลูชั่นส์อุตสาหกรรมอัตโนมัติ ณ งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018

เดลต้าทีมโชว์นวัตกรรมระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ระหว่างการโต้ตอบกับหุ่นยนต์ AI SOPHIA ณ งานแมนูแฟเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018 บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จัดแสดงสินค้าและโซลูชั่นส์ระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อการประยุกต์ใช้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ณ งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018…