พพ. ฉลอง 2 ทศวรรษ “Thailand Energy Awards” 17-18 ต.ค. นี้ ชูความสำเร็จองค์กรรัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนด้านพลังงาน


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เตรียมจัดงานสุดยอดรางวัลด้านพลังงานของประเทศไทย “20 ปี Thailand Energy Awards” ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-18.00 น. ที่ Hall 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งในครั้งนี้ครบรอบ 20 ปี เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาคธุรกิจ เกิดประสิทธิผลด้านการประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับกับนานาชาติในความก้าวหน้าของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการ 20 ปี Thailand Energy Awards เป็นอีกเป้าหมายที่สำคัญในการใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อ การันตีศักยภาพขององค์กรทุกภาคส่วนที่สามารถร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานไทยและการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการใช้พลังงานของโลกที่กำลังตื่นตัว แสวงหาพลังงานที่สะอาดและมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการพึ่งพาการใช้พลังงานจากต่างประเทศได้ในอนาคต

ทั้งนี้ภายในงาน “20 ปี Thailand Energy Awards” ยังได้จัดนิทรรศการความก้าวหน้านวัตกรรมด้านพลังงานของผู้ประกอบการได้รับรางวัล Thailand Energy Awards พร้อมกับการจัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการและองค์กร บุคคลด้านพลังงานที่ชนะเลิศในครั้งที่ 20 โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โทรศัพท์: 0 2223 0021-9 ต่อ 1434,1131 กองประกวดฯ โทรศัพท์: 0 2184 2728-32