เอสซีจี ร่วมกับ S&P ชวนอิ่มเอมกับขนมไหว้พระจันทร์รสชาติละมุน จากชุด “Shining Moonlight” ในบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกดีไซน์สวยงาม


เอสซีจี โดย นายวิชาญ จิตร์ภักดี (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ร่วมกับ เอส แอนด์ พี โดย นายกำธร ศิลาอ่อน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน สร้างสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์ชุด “Shining Moonlight” ด้วยขนมไหว้พระจันทร์รสชาติละมุนจากเอส แอนด์ พี ในบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดโคมไฟมงคล สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการมีชีวิตที่สว่างไสว ที่มีความสวยงามและคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ขนมไหว้พระจันทร์ชุด “Shining Moonlight” ภายในบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

โดยบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ออกแบบสำหรับขนมไหว้พระจันทร์ชุด “Shining Moonlight” นั้น เลือกใช้กระดาษรีไซเคิลเป็นหลักเพื่อลดการใช้ทรัพยากรใหม่ (Reduce) สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) เป็นภาชนะใส่ของ ทั้งยังหมุนเวียนกลับมารีไซเคิล (Recycle) เป็นกระดาษใหม่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้ เพื่อร่วมส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในเทศกาลนี้อย่างแท้จริง