กฟผ. ออกประกาศขายซองประมูลโครงการโซลาร์ลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ออกประกาศประกวดราคาโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์

งานประกวดราคาจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร มีขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของ กฟผ. และเป็นโครงการ Hybrid แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยกำหนดวันเปิดขายเอกสารประกวดราคาในวันที่ 20 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562 รับและเปิดซองวันที่ 20 สิงหาคม 2562

โดยการประมูลในครั้งนี้จะเปิดประมูลแบบนานาชาติ เนื่องจากรายละเอียดโครงการเป็นการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดบนทุ่นลอยน้ำ และใช้แผงโซลาร์เซลล์ ชนิด Double glass หรือชนิด กระจก 2 ชั้น ซึ่งเป็นโซลาร์เซลล์ชนิดที่มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ที่ออกแบบวางแผงโซลาร์เซลล์ใกล้ผิวน้ำ ซึ่งมีความชื้นสูงและยังมีการเคลื่อนไหวของผิวน้ำอยู่ตลอดเวลา แต่โซลาร์เซลล์ชนิดดังกล่าว มีผู้ผลิตในประเทศไทยเพียงแค่ 1-2 รายเท่านั้น

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร สามารถข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/torSealedBids/675 หรือทางโทรศัพท์ที่ (662) 433 9774