อพท. พัฒนาท่องเที่ยวเพชรบุรี เป็นชุมชนต้นแบบเชิงนิเวศน์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น


องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สุจินต์ มีประดิษฐ์
สุจินต์ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท. 8

อพท. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนในด้านการให้บริการตามมาตรฐานสากลที่เน้นประโยชน์ของชุมชน ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการได้ร่วมมือกันสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

โดยในครั้งนี้ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 นำโดย สุจินต์ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท. 8 ซึ่งได้ผนวกกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด โดยพัฒนากิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการลงมือทำ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มครอบครัว กลุ่มศึกษาดูงาน ฯลฯ เป็นการกระจายนักท่องเที่ยวให้ทั่วถึงทั้งจังหวัด

แนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ “เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเพชร เที่ยวถ้ำรงค์แหล่งตาลโตนด-สัมผัสวิถีชุมชนเก่าริมน้ำกลางเมือง” เป็นการดำเนินงานร่วมกับสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดเพชรบุรีที่มีความเข้มแข็ง มีการร่วมตัวของชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน ที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ และยังมีการต่อยอดพัฒนานักสื่อความหมายไปสู่เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมของ อพท. ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในท้องถิ่นให้มีความน่าสนใจ ส่งผลให้ชุมชนในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าไปเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวนั้น อพท.8 ได้วางกิจกรรมโดย “ชุมชนบ้านถ้ำรงค์” อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่ให้นักท่องเที่ยวกราบสักการะหลวงพ่อดำและหลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดถ้ำรงค์ ซึ่ง อพท. ส่งเสริมและเข้าไปพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั้งวัฒนธรรมทางศาสนา การใช้วัสดุจากธรรมชาติ และการรีไซเคิลอุปกรณ์ที่ใช้แล้วมาดัดแปลงใช้ใหม่ให้เป็นศิลปะธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยววัดพลับพลาชัย ชุมชนหนองกระแชง สวนตาลลุงถนอม กลุ่มจักสานใบตาล บ้านยีโตนด บ้านทำขนมตาล (ยีตาล) และตลาดเลียบแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนในด้านการให้บริการตามมาตรฐานสากล GSTC ให้เกิดความเข้มแข็ง

ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สุจินต์ กล่าวว่า “อพท. ของเราในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนของ อพท.8 นี้ มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โดยเบื้องต้นได้วางแผนสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อเส้นทางการท่องเที่ยวให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งในส่วนของการท่องเที่ยวสำหรับชุมชนเก่าเมืองเพชรบุรีนี้ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจ ผสมผสานกับเส้นทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย ชมประวัติศาสตร์วิถีชุมชน และชุมชนถ้ำรงค์ โดย อพท.8 จะพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และชุมชนเมืองเก่าเพชร จะพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ ทั้งนี้ จะนำข้อมูลที่ได้รับ กลับไปเข้ากระบวนการทำงาน เพื่อปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป”

อพท. พัฒนาท่องเที่ยวเพชรบุรี เป็นชุมชนต้นแบบเชิงนิเวศน์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

ดังนั้น อพท. จึงมีเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน และเดินหน้าส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งระบบ ตั้งแต่ชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมกันบูรณาการที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นในการทำให้ชุมชนมีศักยภาพสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง และก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save