เล็งผุดโรงไฟฟ้าขยะ RDF ระยอง ขนาด 9.8 เมกะวัตต์


อบจ. ระยอง เร่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF ขนาด 9.8 เมกะวัตต์ รองรับขยะได้ 500-700 ตัน/วัน เริ่มต้นก่อสร้างในอีก 3 เดือน โดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีครึ่ง ตามนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายให้กลุ่มปตท. ภายใต้ บริษัท จีพีเอสซี ร่วมมือกับ อบจ.ระยอง ตั้งเป้าเน้นใช้วัตถุดิบขยะจากทั้งจังหวัดระยอง หากดำเนินการได้ดี อาจสร้างเฟส 2 รับขยะจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ EEC

นายสุริยะ ศิริวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ. ระยอง) เปิดเผยถึงโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF ซึ่งจังหวัดระยองได้รับใบอนุญาตการรับซื้อไฟฟ้าจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิต 9.8 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากขยะ รองรับปริมาณขยะ 500-700 ตันต่อวัน โดยจะเริ่มก่อสร้างในอีก 3 เดือนข้างหน้า และจะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีครึ่ง หรือภายในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งตามนโยบายภาครัฐ ได้มอบหมายให้กลุ่ม ปตท. ภายใต้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี ร่วมมือกับทาง อบจ.ระยอง ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในพื้นที่ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง บนพื้นที่ 429 ไร่ เงินลงทุนกว่า 1 พันล้านบาท

โดยโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF ดังกล่าว มีเป้าหมายใช้ขยะวัตถุดิบจากจังหวัดระยอง โดยทาง อบจ.ระยอง จะเป็นผู้เก็บรวบรวมขยะชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งภายในจังหวัดระยอง ซึ่งมีประมาณ 1,000 ตันต่อวัน ซึ่งส่วนเกินจากการผลิตไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าฯ จะนำไปฝังกลบในหลุมบริเวณโครงการ และจะทยอยขุดมาใช้ โดยปัจจุบัน มีขยะ RDF สะสม กว่า 1 ล้านตัน

นอกจากนี้ หากโครงการโรงไฟฟ้าขยะ RDF แห่งนี้ดำเนินการไปได้ดี จะมีการเชื่อมโยงรับขยะจากจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เพื่อเพิ่มทุนสร้างโรงไฟฟ้าเฟส 2 กำลังการผลิตเท่ากับโรงไฟฟ้าฯ แห่งแรก ซึ่งในส่วนนี้ต้องดูรายละเอียดปริมาณขยะชุมชนที่เพิ่มขึ้น ว่าในอนาคตจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิต สร้างโรงไฟฟ้าเฟส 2 เพื่อรับขยะจากพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปได้หรือไม่