60+ Earth Hour 2021 “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”


ร่วมด้วยช่วยกันกับกิจกรรมโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ 60+ Earth Hour 2021 เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาตะหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนมากขึ้น ด้วยการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและอาคารบ้านเรือนร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 20:30 น. ซึ่งจากข้อมูลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาสามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้มากถึง 2,482 เมกะวัตต์ และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้อีกกว่า 1,219 ตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากถึง 10.15 ล้านบาท

โครงการ Earth Hour เป็นโครงการร่วมมือระดับนานาชาติ ซึ่งริเริ่มโครงการโดย กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund : WWF) โดยโครงการเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2550 ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และจากการจัดกิจกรรมครั้งแรก หลังจากการปิดไฟเป็นเวลา 60 นาที คน 2.2 ล้านคน ปิดไฟและสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงเท่ากับลดจำนวนรถยนต์ในถนนไปถึง 48,000 คัน หรือช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ดีในการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกของผู้คนในสังคมให้หันมาใส่ใจการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมรณรงค์ Earth Hour “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

สำหรับประเทศไทยเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ Earth Hour “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ครั้งแรกเมื่อปี 2551 และทำติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้มีกำหนดจัดกิจกรรมกันอีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 โดยจะเริ่มปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น. เพื่อเป็นการแสดงพลังให้ประชาคมโลกรับรู้ถึงความตั้งใจของประเทศไทยในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

… มาร่วมกัน มาช่วยกัน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อโลกของเรา เริ่มต้นที่บ้านของคุณ

ข้อมูลที่คุณอาจสนใจ