บริษัท กรีนอินสไปรด์ จำกัด

บริษัท กรีนอินสไปรด์ จำกัด
กรีนอินสไปรด์ ดำเนินกิจการออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อาคาร ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันดินและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดการพื้นที่สีเขียวภายในโครงการแบบครบวงจร
Address: 241 ซอย อนามัยงามเจริญ 33 แขวงท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel.: 02-408-3700
Fax: 02-408-3701