อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันภัย

Sort By: Business NameDate posted
(Reset)
บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้วยการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบวัดและควบคุมด้านอุณหภูมิ อากาศ น้ำ และมลภาวะ ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุงระบบให้กับโรงงาน สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาคเอกชน หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมและเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าทางด้านเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ และโทรสาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางด้านสื่อต่างๆ ได้แก่ ระบบโทรศัพท์ ระบบเสียง เครื่องฉายภาพ เครื่องมือประชุม ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเตือนภัยและอัคคีภัย ระบบการเข้า-ออกสำนักงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง สถานที่ เป็นต้น
บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้า อุปกรณ์เกี่ยวกับ ภาคการดับเพลิงทุกชนิด และ สารเคมี สำหรับบรรจุถังดับเพลิง เพื่อจำหน่ายภายในประเทศไทย ในนามยี่ห้อ Siam Energy Fire และ จัดตั้งศูนย์บริการ และ โชว์รูม ด้านเครื่อง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก และ เครื่องสำรองไฟ UPS แบบครบวงจร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้ ISO9004 Version 2008 (ในด้านการขายและการบริการ) เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บริษัท เบสท์เทรนนิ่ง แอนด์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด
บริษัท เบสท์เทรนนิ่ง แอนด์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์นิรภัยสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ถุงมือ แว่นตา หมวกนิรภัย ผ้าปิดจมูก หน้ากาก ชุดป้องกันสารเคมี รองเท้านิรภัย ฯลฯ และนอกจากนี้ยังมีการจัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ใช้เพื่อนำไปปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์เซฟตี้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านความปลอดภัย โดยยึดหลักของคุณภาพสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานสากล รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและการแนะนำการใช้ อุปกรณ์เซฟตี้ให้เหมาะสมและถูกวิธี พร้อมทั้งบริการที่รวดเร็วและราคาที่ยุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งภาครัฐ และเอกชน
บริษัท ศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด
บริษัท ศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ ประเภทวัสดุใช้แล้วทิ้ง และเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ รองเท้าเซฟตี้ หน้ากากอนามัย N95, 3M ผ้าปิดจมูก ถุงมือแพทย์ หมวกผ้า แว่นตาเซฟตี้ แว่นครอบตา เข็มขัดกันตก เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดพยุงหลัง ถังดับเพลิง ชุดดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์จราจร เสื้อกั๊กสะท้อนแสง กระจกโค้ง เสาล้มลุก เป็นต้น สินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศ และมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานคุณภาพของไทย มอก. (TIS) มาตรฐานคุณภาพของยุโรป (CE) มาตรฐานคุณภาพของอเมริกา (ANSI) มาตรฐานคุณภาพของออสเตรเลีย (AS/NZS) และมาตรฐานคุณภาพของญี่ปุ่น (JIS)
บริษัท เค.ซี ซัคเซส จำกัด
บริษัท เค.ซี ซัคเซส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้า ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์จราจร เสื้อสะท้อนแสง กรวยจราจร อุปกรณ์เซฟตี้ ให้บริการรับเหมาประมูลงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แบบ Turnkey Solution ด้วยการรับเหมาะออกแบบติดตั้ง ให้คำปรึกษา พร้อมบริหารงานโครงการ บำรุงรักษางานระบบ รับติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV และจำหน่ายและติดตั้งระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน
บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ที่มีมาตรฐานสากล อาทิเช่น รองเท้าเซฟตี้ แบรนด์ Safety Jogger จากประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO20345:2011, ASTM F2413-11, AS/NZS 2210.3:2009 ฯลฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายรองเท้าเซฟตี้ ราคาประหยัด ที่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่ดีอีกด้วย
บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด คือ ผู้นำด้านความปลอดภัย บริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล อาทิเช่น รองเท้าเซฟตี้ หมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ ถุงมือกันสารเคมี ชุดกันสารเคมีหน้ากากกันสารพิษ อุปกรณ์กันตก อุปกรณ์เซฟตี้ Cleanroom และ ESD Products และอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ โดยรวบรวมมาให้เลือกเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านความปลอดภัย
บริษัท สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด
บริษัท สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) รวมถึงบริการด้านต่างๆเพื่อความปลอดภัย ทั้งในรูปแบบองค์กร หน่วยงานราชการ บริษัท และบุคคลทั่วไป เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือนิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี ชุดป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงรวมถึงมีอุปกรณ์และการบริการอื่นๆ
บริษัท ยูไนเต็ด เซฟตี้ไซน์ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด เซฟตี้ไซน์ จำกัด จำหน่าย ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ป้ายและอุปกรณ์ความปลอดภัยครบวงจร อาทิ รับออกแบบ-ผลิต และติดตั้งป้ายด้านความปลอดภัย ป้ายบังคับ ป้ายห้าม ป้ายป้องกันอัคคีภัย ป้ายเตือน ป้ายจราจร ป้ายสถิติความปลอดภัย ป้ายงานก่อสร้าง ป้ายเรืองแสง ป้ายตั้งพื้น ป้ายจุดรวมพล ป้ายนโยบาย ป้ายต่อต้านยาเสพติด และอื่น ๆ รวมถึงจําหน่ายอุปกรณ์จราจร และอนาชีวอนามัย ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญและพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในทุกๆ งานป้ายอย่างครบวงจร
บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด
บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจ นำเข้าและค้าส่ง อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือ อุปกรณ์เซฟตี้ (PPE) อาทิ ถุงมือหนัง ถุงมือหนังงานเชื่อม ถุงมือหนังอาร์กอน ถุงมือกันไฟฟ้าดูด ถุงมือหนังเซฟตี้ทั่วไป ถุงมือถ้าเคลือบยางกันบาด ถุงมือถักสแตนเลส ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก แว่นตานิรภัย ปลั๊กอุดครอบหู หมวกนิรภัย เข็มขัดพยุงหลัง รองเท้านิรภัย อุปกรณ์ดับเพลิง ชุดเข็มขัดกันตก สายโยงกันตก เทปสะท้อนแสง เทปกั้นเขต เสื้อจราจร เป็นต้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save