SHELL Fuel Oil Extra พันธมิตร โซลูชั่นด้านพลังงาน สำหรับวันนี้และวันข้างหน้า


เชล์แห่งประเทศไทย จัดงาน “SHELL Fuel Oil Extra พันธมิตร โซลูชั่นด้านพลังงาน สำหรับวันนี้และวันข้างหน้า” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยเขม่า ควันดำ อันเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 70%

จากข้อมูลของ องค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก ( อบก.) โดย คุณประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 0.9-1% เป็นลำดับที่ 20 ของโลก ซึ่งประเทศได้มีนโยบายและเป้าหมายชัดเจนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 24 ล้านตันภายในปี 2563 และเป็นที่น่ายินดี จากการติดตามประเมินผล พบว่าในปี 2558-59 ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 45 ล้านตันจากภาคคมนาคมและภาคขนส่ง สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และในปี 2573 จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 111 ล้านตัน ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ในที่ประชุมสมัชชารัฐภาคี ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 เพื่อควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มเกิน 2 องศา ทำให้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ บ่งบอกว่าการเลือกใช้เชื้อเพลิงมีผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และผลประกอบการของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ

ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากเชลล์ และ แขกผู้มีเกียรติผู้ขึ้นร่วมอภิปราย
ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากเชลล์ และ แขกผู้มีเกียรติผู้ขึ้นร่วมอภิปราย

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย คุณชูชาติ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการบริหารธุรกิจ น้ำมันเชื้อเพลิง อุตสาหกรรม หัวเรือคนใหม่ล่าสุดของธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของเชลล์ในฐานะพันธมิตรโซลูชั่นด้านพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ของเชลล์ โดยมี คุณคง หัว องค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ภูมิภาคตะวันออก บริษัท เชลล์ อีสเทิร์น ปิโตรเลี่ยม จำกัด ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเด่นของน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม Shell Fuel Oil Extra ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

Shell Fuel Oil Extra น้ำมันเกรดพรีเมียม ถูกออกแบบมาเพื่อลดความสิ้นเปลืองน้ำมัน โดยทำให้เกิดการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะลดคราบสกปรกและตะกอนสะสม ลดการซ่อมบำรุง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงได้ถึง 3% อีกทั้ง ลดการปล่อยเขม่า ควันดำ อันเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 70% เพิ่มความวางใจในระบบหม้อไอน้ำได้เป็นอย่างดี