กรมชลประทานครบรอบ 120 ปี มุ่งขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะ สร้างความมั่นคงทางน้ำ

กรมชลประทาน ฉลองครบรอบ 120 ปีโชว์ศักยภาพขับเคลื่อนสู่เป้าหมายองค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ แสดงผลงานและนวัตกรรมงานชลประทานผ่านนิทรรศการยิ่งใหญ่ นำเทคโนโลยีเสมือนจริง โชว์ความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต (The Miracle of Water for Life) ที่เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมาย พร้อมจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน…

กรมชลประทาน ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลเชิงลึกเกษตรกร – อีสท์วอเตอร์ เดินหน้าจัดทำ EHIA พัฒนา “อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด” ทุกมิติ

กรมชลประทาน ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ยางพารา และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก ติดตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี เพื่อสรุปความเห็น จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Impact…

กรมชลฯ ลงพื้นที่ลุ่มน้ำวังโตนด เปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก หวังตอบโจทย์ความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วน

กรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก เพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดน้ำครบวงจรภาคตะวันออก พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายผันน้ำส่วนเกินจากแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี เพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุน เสริมความมั่นคงระบบน้ำพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ ดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา ให้สอดรับกับความต้องการใช้ของทุกภาคส่วนในภาคตะวันออก

เปิดค่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมแผนยกระดับแหล่งน้ำฟื้นเศรษฐกิจชุมชน

องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายชุมชนสัมพันธ์ เพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด สู่แหล่งน้ำที่มีศักยภาพในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำต้นทุนขาดแคลน สร้างมูลค่าภาคเกษตร สร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชน สร้างแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฟื้นฟูระบบนิเวศภาคตะวันออก

กรมชลฯ ศึกษา IEE โครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ จ.พังงา เพิ่มแหล่งน้ำใน 3 ตำบลบนพื้นที่ 6,350 ไร่ คาดก่อสร้างในปี’66

กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือ IEE โครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ จังหวัดพังงา หลังพบโครงการบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูลและแนวทางแก้ปัญหาสู่แผนพัฒนาโครงการฯ ความจุ 6 ล้านลบ.ม. เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน…

กรมชลฯ เร่งศึกษาฯ อาคารบังคับน้ำฯ 2 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำจันทบุรีแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร

กรมชลประทาน เร่งเดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “อาคารบังคับน้ำฝายบ้านแตงเม” และ “อาคารบังคับน้ำฝายท่าหลวงบน” ในแม่น้ำจันทบุรีโดยด่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ อำเภอมะขาม และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ มากกว่า 12,380 ไร่

กรมชลฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน-เช็คปริมาณน้ำหลังเกิดอุทุกภัยจ.ลพบุรี เตรียมพัฒนาแผนระยะยาวหนุนสร้างคลองระบายน้ำชัยนาท-ป่าสัก

“รองอธิบดีกรมชลประทาน ” ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจ.ลพบุรีและมอบถุงยังชีพให้ประชาชน ต.พุคา เพื่อบรรเทาเดือดร้อนให้กับชุมชน เร่งศึกษาข้อมูลปริมาณน้ำจากสถานการณ์ อุทุกภัยที่เกิดขึ้น สู่แผนการบริหารจัดการน้ำระยะยาว ในโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก บรรเทาปัญหาอุทุกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เสริมความมั่นคงระบบน้ำป้อนภาคเกษตร ขยายพื้นที่ชลประทาน

จับตาความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุกฯ ช่วยชาวสุราษฎร์ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ – ป้องกันน้ำท่วม

กรมชลประทาน จัดกิจกรรมสื่อสัญจร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำคลองสีสุก อันเนื่องมาจากกระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น คาดเริ่มสร้างก่อสร้างในปีพ.ศ.2568 แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2568 มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 8,450 ไร่ และประชาชน 1,958 ครัวเรือน…

กรมชลฯ เปิดเวทีรับฟังเสียงชุมชน หนุนสร้าง “อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด” แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง เดินหน้าก่อสร้างตามแผน ปี’66

กรมชลประทาน เปิดเวทีร่วมระดมความคิดเห็นชุมชน และผู้นำท้องถิ่นในลุ่มน้ำวังโตนด จันทบุรี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี สะท้อนเสียงประชาชนส่วนใหญ่ หนุนเดินหน้าโครงการตอบโจทย์แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง เพิ่มน้ำต้นทุนสำรองใช้ตอบสนองทั้งการอุปโภค บริโภคเพื่อความมั่นคงระยะยาว พร้อมดูแลทุกภาคส่วนตามระเบียบของกรมชลฯ เล็งจัดสรรงบฯ ดูแล 455 ครัวเรือน รับเงินชดเชยอย่างเป็นธรรม…

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save