Mercedes-Benz จับมือ CATL ก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่แห่งอนาคต

Mercedes-Benz จับมือ Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) ประกาศยกระดับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และเตรียมสร้างสรรค์เทคโนโลยีแบตเตอรี่สุดล้ำเพื่อรองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ Mercedes-Benz ที่จะผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก โดยผู้ผลิตรถหรูจากเมืองชตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี กำลังเร่งดำเนินกลยุทธ์ “Electric…