TBCSD ร่วมกับ TEI จัดงานพิธีมอบใบรับรองประเภทต่างๆ

1 ตุลาคม 2562 – องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)…

ทส. ร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 2019

23 กันยายน 2562 – ทส. ร่วมกับคณะผู้แทนไทย นำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 2019…