AEC เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ขยายการระดมทุน รองรับการเติบโตธุรกิจพลังงานสะอาดในอนาคต

บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์จี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เออีซี) หรือ AEC กลุ่มบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานสะอาด ประกาศความพร้อมเตรียมนำ Alternative Energy Corporation Limited (AEC) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์…