VIVE Programme หนุน ‘KTIS’ และ ‘FrieslandCampina’ จับมือค้าน้ำตาลที่ผลิตอย่างยั่งยืนภายในประเทศเป็นครั้งแรกในไทย

กรุงเทพฯ – ประเทศไทย – 22 กุมภาพันธ์ 2564 : VIVE Sustainable Supply Programme ผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกด้านการค้าน้ำตาลอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรรายแรกของโลก ก้าวสู่อีกขั้นของความสำเร็จ ด้วยการปิดการเจรจาตกลงซื้อขายน้ำตาลภายในประเทศครั้งแรกกับ 2…