ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมมือเปิดปฐมฤกษ์เปิดตัวโครงการ”คิดจากคลอง” จับมือภาคประชาชน ภาครัฐ จิตอาสา พัฒนาคลองลำผักชี พลิกน้ำเสียให้เป็นแหล่งพักผ่อน

“ตลาดยิ่งเจริญ” จับมือภาคประชาชน ภาครัฐ จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาสภาพคลองสาธารณะลำผักชี พลิกน้ำเสียให้เป็นแหล่งพักผ่อน เปิดตัวโครงการ “คิดจากคลอง” เดินหน้าฟื้นฟูสภาพคลองสาธารณะ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน มุ่งเน้นแนวคิด “ใช้คลองเป็นศูนย์กลางนำการพัฒนาชุมชนและเรียนรู้จากคลอง” ค้นคว้านวัตกรรมเพื่อนำมาปรับใช้กับสภาพจริง มุ่งมั่นคืนคลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ…