GPSC จับมือ ปตท. ร่วมวิจัยโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบ ต่อยอดผลิตเชิงพาณิชย์ ศึกษาแล้วเสร็จปี 64

ปตท. ลงนามสัญญาร่วมวิจัยกับ GPSC ในโครงการวิจัยและพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ (Pilot Plant) ด้วยเทคโนโลยี Semi-Solid หวังต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจแบตเตอรี่และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในระยะยาว เดินหน้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ กำหนดระยะเวลาศึกษาเสร็จปี 2564