Shell FuelOil Extra น้ำมันเตาเกรดพรีเมียม ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อเอ่ยถึงปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าภาคอุตสาหกรรมก็มีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหานี้ที่ผ่านมาทั้งผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการต่างหาวิธีการเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งวิธีหนึ่งก็คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดมลพิษ และยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย