ECOTOPIA ร่วมกับ Environman จัดงาน The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก ตอนโรคไปใครเจ็บ

ในปี 2020 ทั้งโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ความสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้ ECOTOPIA เมืองแห่งคนรักษ์โลก และ บริษัท Environman จำกัด ร่วมกัน Co-create เป็นกระบอกเสียงและสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตนี้ ด้วยการเป็นตัวแทนในการนำเสนอความเชื่อมโยงระหว่างการแพร่ระบาดของโรค…