EA COD โรงไฟฟ้าหนุมาน 10 ดันยอดผลิตไฟฟ้ารวมตามเป้า 664 เมกะวัตต์

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน 10 กำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา…