ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “รีไซเคิลเศษโลหะอย่างไร ให้ห่างไกล U-POPs”

โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “รีไซเคิลเศษโลหะอย่างไร ให้ห่างไกล U-POPS” ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม…