“We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน” ปลูกไม้ยืนต้นดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี จับมือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ประกาศร่วมมือปลุกไม้ยืนต้น เพื่อความยั่งยืน ชี้เป้าวาระสำคัญของโลก ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของโลก ด้านเครือซีพีรวมพลังทุกกลุ่มธุรกิจขับเคลื่อนโครงการ “We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน” รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานในเครือฯ…