Bangkok Climate Change Hackathon จุดประกายคนรุ่นใหม่ร่วมจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

สหราชอาณาจักรร่วมกับทรู ดิจิทัล พาร์คจัดงาน Bangkok Climate Change Hackathon เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่เข้าร่วมค้นหาโซลูชั่นหลากหลายมิติ เพื่อแก้ไขและรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับสังคมในการช่วยกันดูแลและแก้ไขภาวะโลกร้อน โดยใช้แนวคิดการทำงานแบบสตาร์ทอัพ เพื่อพัฒนาโซลูชั่นธุรกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนงานประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ที่จะจัดในปีหน้า…

ญี่ปุ่น-แคนาดา ผนึกกำลังพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ขณะนี้ทุกทวีปทั่วโลกต่างมุ่งมั่นและมีความต้องการที่จะจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจำนวนมหาศาล เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน และเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง บริษัท Japan CCS Co., Ltd. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กับ International CCS Knowledge Centre เมืองริไจนา…

สกสว. จับมือจีน ผนึกกำลังวิจัยตั้งรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมโลก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จับมือ มูลนิธิวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (NSFC) ผนึกกำลังนักวิจัยจัดสัมมนาการประชุมวิชาการเรื่อง การตั้งรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรือ The 7th China – Thailand Joint Conference…