APPP จับมือ กฟผ. จัดสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2563” ปีที่ 8 เสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน เพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดสัมมนา “ ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2563” เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน มุ่งสู่การร่วมสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศไทย

6 กระทรวงหลัก จัดงาน Smart Energy Transformation Asia 2019 ขับเคลื่อนพลังงานและเทคโนโลยี

กระทรวงพลังงาน ผนึกกำลังร่วมกับ 6 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค…

ปิโตรนาส คว้าประมูลนำเข้า LNG แบบตลาดจร (Spot) 2 ล็อต กฟผ. จ่อลงนาม ธ.ค.

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาก๊าซ LNG แบบตลาดจร (Spot) โดยผลการเปิดประมูลการจัดหา LNG นำเข้าปริมาณ 2 ลำเรือ ลำเรือละ 6.5 หมื่นตัน ปริมาณรวม 1.3 แสนตัน…