GC เปิดเวที “GC Circular Living Symposium 2020” รู้คุณค่าใช้พลาสติกรีไซเคิลเพื่อโลกที่ยั่งยืน

ในที่ยุคมนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดแบบฟุ่มเฟือย จนเกิดปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก ซ้ำร้ายยังต้องเผชิญหน้ากับอุณหภูมิโลกร้อน ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งทำให้วิกฤติสิ่งแวดล้อมย่ำแย่ลง จึงมีการพูดถึงความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) มาใช้ในการเยียวยารักษาโลก โดยการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาต้นทุนทางธรรมชาติ

GC ร่วมคณะแพทย์ นมร. พัฒนาโมเดลชุด PAPR 100 ชุด ดึงนวัตกรรมพลาสติกผลิตชุดเซฟหมอ-พยาบาลติดเชื้อโควิด-19

พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ต้นแบบ 100 ชุด ส่งมอบโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และเครือข่ายเพื่อใช้ในห้อง ICU และห้องผ่าตัด พร้อมรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19…

GC Group ร่วมสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนเสื้อกาวน์ให้กับ 12 โรงพยาบาล พร้อมมอบกลีเซอรีนสำหรับทำเจลแอลกอฮอล์แก่กองเรือยุทธการ

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Group มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนในสังคมเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งมีความสำคัญในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างยิ่ง GC…

เปิดโลกธุรกิจ GC กับวิถี “Circular Living” องค์กรต้นแบบเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ภาคธุรกิจทั่วโลกต่างตื่นตัวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและหลักการหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในการนำมาปฏิบัติในองค์กรคือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ซึ่งเป็นแนวทางธุรกิจใหม่ที่เน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบตามหลัก 5Rs ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle) การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน (Renewable) และการปฏิเสธการใช้ (Refuse)