RISC by MQDC เปิดตัว “ฟ้าใส 2” หอฟอกอากาศระดับเมืองเพื่อประชาชน ตอบโจทย์ปัญหาการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส

นับวันปัญหามลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อคนกรุงฯ รวมทั้งประชาชนคนไทยในหลายภูมิภาคทั่วประเทศไทย ซึ่งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ในฐานะศูนย์กลางการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับทุกชีวิต จึงมีความพยายามในการร่วมกันหาทางออกของปัญหาดังกล่าว…

‘ฟ้าใส’ ตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง ให้อากาศใสสะอาด ปลอดฝุ่น PM 2.5

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คิดค้นและพัฒนาร่วมกับบริษัท เนสแทค ประเทศไทย จำกัด (NESTECH) ได้เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมืองชื่อ “ฟ้าใส” ที่สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ในอัตราสูงสุด 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง…