ภูเขาน้ำแข็งยักษ์ แยกออกจากชั้นน้ำแข็งในแอนตาร์กติกา สัญญาณของวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ?

เหตุการณ์ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มีชื่อเรียกว่า D28 ได้แยกออกจากชั้นน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 610 ตารางไมล์ของ D28 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเกาะโออาฮูของฮาวาย มันได้สร้างความหวาดหวั่นและความกังวลทั่วโลก บางคนกังวลว่าการแตกของชิ้นน้ำแข็งดังกล่าว จะเป็นสัญญาณของวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ