AEC เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ขยายการระดมทุน รองรับการเติบโตธุรกิจพลังงานสะอาดในอนาคต

บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์จี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เออีซี) หรือ AEC กลุ่มบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานสะอาด ประกาศความพร้อมเตรียมนำ Alternative Energy Corporation Limited (AEC) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์…

EXIM BANK ระดมทุน 30 ล้านดอลลาร์ ปล่อยกู้พลังงานทดแทน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้ออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการพลังงานทดแทน (Renewable Energy Bond) เป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ EXIM BANK และแนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล