ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP นำเทคโนโลยี Plant Factory ช่วยผู้ประกอบการปลูกผัก – ผลไม้ออแกนิกในอพาร์ตเมนต์

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Technology Assistance Program : ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พัฒนาเทคโนโลยีระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร หรือ Plant Factory สำหรับการปลูกพืชออแกนิกในห้องพักอพาร์ตเมนต์ไว้รับประทานได้ทุกฤดูกาล…