RICOH ผู้นำนวัตกรรมการพิมพ์ระดับโปรดักชัน พัฒนาเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

RICOH ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมการพิมพ์ระดับโปรดักชัน พัฒนาเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทใช้หมึกลาเท็กซ์ ไม่มีกลิ่นเหม็น เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในงาน Print Tech & Signage 2020