DOW สนับสนุนชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตย สร้างศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ หวังขยายผลสู่เมืองไร้ขยะ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะกลางคลองพระโขนง โดยเป็น ชุมชนเกาะ เพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ พร้อมเปิดให้ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำแนวทางไปปรับใช้ ช่วยหยุดขยะต่าง…

แอพพลิเคชั่น NOSTRA Map ข้อมูลแผนที่ดิจิทัล แก้ขยะล้นเมือง

จากปัญหาภาวะโลกร้อน หรือ Climate Change สู่ปัญหาขยะล้นโลก กำลังเป็นที่จับตามองถึงความสูญเสียต่อสัตว์ทะเลหายากในท้องทะเลจากการกลืนขยะพลาสติก โดยรายงานจากองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล หรือ Ocean Conservancy พบว่า หลายประเทศในอาเซียน ซึ่งมีประเทศไทยเป็น 1 ใน 5…