โครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานภายในอาคาร

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทกรีนคอน( ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานภายในอาคาร ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์…