SUEZ ประกาศเปิดโรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

สุเอซประกาศเปิดโรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนแห่งแรกนอกทวีปยุโรปในไทย โรงงานรีไซเคิลที่จะเปลี่ยนพลาสติกจากขยะบรรจุภัณฑ์ และขยะฟิล์มพลาสติก LDPE และ LLDPE ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติก PCR (post-consumer recycled) ซึ่งช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกตามวาระแห่งชาติ และแผนแม่บทในการกำจัดขยะพลาสติก ปี 2573

มิลลิเก้น เคมิคัลฯ จับมือ ปิกนิกพลาสฯ ลงนาม UL Green Label ฉลากสิ่งแวดล้อม รับรองโดย UL Environment

เนื่องด้วยการตระหนักเรื่องการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยกำลังเป็นประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงกันในวงกว้าง ประชาชนทั่วไปต่างให้ความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท มิลลิเก้น เคมิคัล จำกัด จัดงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “นวัตกรรมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย” เพื่ออัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิเช่น การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมถึงแนวคิดในการลดปัญหาขยะพลาสติก…

โครงการ Let’s Go Green, Save The Earth ตั้งเป้าเดินหน้าสู่ชุมชนปลอดขยะพลาสติกภายในปี 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สิงห์ เอสเตท และ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอาคารซันทาวเวอร์ส และ ตลาดซันพลาซา จับมือกับภาครัฐเขตจตุจักร และพันธมิตรบริษัทผู้เช่าอาคารซันทาวเวอร์ส…

มูลนิธิไอวีแอล จับมือ GEPP ร่วมโครงการจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืน

มูลนิธิไอวีแอล จับมือ องค์กร GEPP (เก็บ) ลงนามบันทึกความร่วมมือใน “โครงการจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืน” เพื่อนำขวดพลาสติก PET มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วยแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิไอวีแอลได้มอบถังขยะรีไซเคิลกว่า 70 ใบ…