ร่วมกันทุกคน รณรงค์ เดิน วิ่ง ปั่น ลดฝุ่นจิ๋ว : STOP PM 2.5

จตุภาคี 4 ฝ่าย (ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชน) ระดมพลังทางสังคมร่วมกันหาแนวทางลดปัญหา ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และกำลังเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก เตรียมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น…