SCG LIVING SOLUTION BUSINESS ให้คำปรึกษาเพื่อคุณภาพผู้อยู่อาศัยในอาคาร

SCG Living Solution Business เดินหน้าการเป็น Eco-system เปิดธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ และ Smart Building Solution โดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการให้คำแนะนำพร้อมด้วยโซลูชั่นเพื่อปรับปรุงและตอบโจทย์คุณภาพการอยู่อาศัยภายในอาคารที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ ความปลอดภัย ทั้งยังประหยัดพลังงานทั้งอาคารเก่าและสร้างใหม่ เป็นการยกระดับสิ่งปลูกสร้างให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน…

“สินธร ต้นสน” อาคารเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในยุคปัจจุบันอาคารเขียว หรือ Green Building เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมรักษ์โลกที่ไม่เพียงแต่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องการใช้พลังงาน น้ำ ที่ดิน วัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังรวมถึงการลดของเสียและมลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากอาคารเพื่อคำนึงถึงสังคม หรือสุขภาพและความสุขสบายของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

เอสซีจี จับมือ สยามสินธร พัฒนาอาคารสินธร วิลเลจ เป็นอาคารเขียว (Green Building) อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เอสซีจี จับมือสยามสินธร ร่วมพัฒนากลุ่มอาคารสินธร วิลเลจ ในโครงการมิกซ์ยูส ย่านหลังสวนในพื้นที่กว่า 56 ไร่ ให้เป็นพื้นที่อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Leadership in Energy and Environmental Design) หรือ…