กสอ.ยกระดับชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี ให้เป็นหมู่บ้าน CIV 5 ดาว ดึงไอเดียคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ต่อยอดธุรกิจ พร้อมพัฒนาทักษะก่อนสู่ตลาดแรงงาน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) สานต่อโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยววิถีมะพร้าวที่มีความเข้มแข็ง ฝ่าวิกฤตCOVID -19 สร้างรายได้และงานในชุมชน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่มีความแข็งแกร่ง พร้อมผนึกกำลังกระทรวง อว. ดึงพลังจากนักศึกษารุ่นใหม่ร่วมกับชุมชนต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมาตรฐานการให้บริการและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน…