“วาโก้” ชวนคนไทยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการ “บริจาคบราเก่า” เพื่อนำไปเผาอย่างถูกวิธี กับโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ”

ปัจจุบัน ปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ได้กลายมาเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงได้ยาก การแยกขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ที่สามารถช่วยกันลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน และฝุ่นพิษ PM 2.5 โดยเฉพาะขยะพลาสติกอย่าง “บรา” ที่ใช้วัสดุส่วนใหญ่ผลิตจากโพลีเมอร์หรือที่เรียกว่าพลาสติก ส่งผลให้…