PTT คาดปี 63 “ลด-ละ-เลื่อน” การลงทุน 10-15% รับวิกฤติโควิด-19 และสงครามราคาน้ำมัน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เผยแผนรับมือผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ขยายวงกว้าง อาจส่งผลให้การความต้องการใช้พลังงานชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์สงครามราคาน้ำมันที่ไม่แน่นอน ทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีมีความผันผวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในปีนี้