กทม. ร่วมกระตุ้นจิตสำนึกทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชม. ลดโลกร้อน

กรุงเทพมหานครรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมงในวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2562 ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน และนำไปสู่การแสดงพลังของคนทั่วโลก ที่ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและพร้อมแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม