สสส.หนุนอาสาสร้างสุข ส่งเสริมจิตอาสาคนรุ่นใหม่ เติมพลังมหัศจรรย์เพื่อเด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์

สสส. เดินหน้าหนุนกิจกรรมส่งเสริมคนรุ่นใหม่เป็นจิตอาสา ร่วมเติมพลังมหัศจรรย์สร้างภูมิคุ้มกันเด็กในสถานสงเคราะห์ รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ย้ำเด็กหนึ่งคนต้องมีแม่เป็นผู้ใหญ่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ โดยเฉพาะ 1,000 วันแรกของชีวิตมีความหมายและความสำคัญอย่างยิ่ง และเด็กที่มีพี่อาสาจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งทางด้านกายภาพและพฤติกรรมทางอารมณ์