MEA EV Application เชื่อมต่อข้อมูลเครื่องอัดประจุไฟฟ้า รองรับยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

“โครงการเตรียมความพร้อมเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า” เกิดขึ้นโดยความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในข้อตกลงครั้งสำคัญเพื่อรวมโซลูชั่นการชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้าของเดลต้าในประเทศไทยบนแอพพลิเคชั่น MEA EV…

3 การไฟฟ้า เดินหน้ามาตรการนำร่อง EERS ตั้งเป้าประหยัดไฟฟ้าในปี 62 กว่า 20 ล้านหน่วย

3 การไฟฟ้า ผนึกกำลังเดินหน้านำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน หรือมาตรการ EERS พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับพันธมิตรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งเป้าสามารถประหยัดไฟฟ้าในปี 2562 ได้กว่า 20 ล้านหน่วย