สแกนเนียกับหลัก 3 ประการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการขนส่งที่ยั่งยืน

สแกนเนียเร่งฟื้นตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์สู้โควิด เดินหน้าเป้าหมายสู่ความยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ งานบริการ และเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจลูกค้า ด้วยหลัก 3 ประการ เพื่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการขนส่งที่ยั่งยืน (Driving the shift towards a sustainable…