เซ็นทรัล ห้างค้าปลีกไร้ถุงพลาสติก รายแรกในไทย เริ่ม 5 มิ.ย. 62

กลุ่มค้าปลีกเครือเซ็นทรัล นำโดยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ประกาศก้าวเป็นห้างค้าปลีกรายแรกในไทย งดแจกถุงพลาสติกแก่ลูกค้า ผ่านแคมเปญ Central Love the Earth ‘Say No to Plastic Bags’ ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม…