Action for Green รักษ์โลกให้เรียนรู้ – 4 GURU ด้านสิ่งแวดล้อมแนะแนวทางรักษ์โลก เริ่มต้นใหม่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง หลังวิกฤตโควิด-19

งานเสวนาดีๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “Action for Green รักษ์โลกให้เรียนรู้” ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดขึ้นในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยได้เชิญกูรูดังด้านสิ่งแวดล้อมมาแนะแนวทางรักษ์โลกหลังวิกฤตโควิด-19 ชวนทุกภาคส่วนหันมาเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ย้ำธุรกิจหรือองค์กรที่ยั่งยืนต้องมีความสมดุลของเป้าหมายการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม…

สผ. ผนึกกำลัง GIZ ปลุกกระแสลดโลกร้อนภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นำโดย ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ที่มี มร.ทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย…