ทั่วโลกกำจัดขยะ (พลาสติก) แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลก ล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกล้นเมืองที่ไหลลงสู่ทะเลกลายเป็นปัญหาระดับโลก ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ซึ่งขณะนี้หลายประเทศให้ความสนใจและร่วมมือกันหาวิธีแก้ไข ทั้งการกำหนดนโยบายในการจัดการขยะ รวมถึงมาตรการลดเลิกใช้ถุงพลาสติก และการรณรงค์รีไซเคิล เพื่อร่วมมือกันกำจัดหรือลดจำนวนขยะพลาสติกลง และหันมาเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

HomePro ร่วมรักษ์โลก งดแจกถุงพลาสติกฟรี ทุกสาขาทั่วประเทศ ดีเดย์ 1 ก.ค 2562

HomePro ร่วมรักษ์โลก จัดแคมเปญ “No plastic Bags” งดแจกฟรีถุงพลาสติก 100% พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มต้น 1 กรกฎาคมนี้ พร้อมกระตุ้นให้ใช้ถุงผ้า โดยหากลูกค้าต้องการรับถุงพลาสติกต้องจ่ายเงินถุงละ 1 บาท…