NANOTEC สนับสนุน 2 นวัตกรรมจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ฯ เข้าประกวดโครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าปี 2563 แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Nanotechnology Center : NANOTEC ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งเสริมและสนับสนุน 2 ผลงานนวัตกรรมเยาวชนวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ซึ่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่…

เทสโก้ โลตัส ดำเนินธุรกิจครบ 25 ปี ประกาศเจตนารมณ์มุ่งเน้นลดขยะพลาสติกแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เทสโก้ โลตัส นำโดย สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส แถลงเจตนารมณ์สำหรับก้าวสู่เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย เนื่องในโอกาสดำเนินธุรกิจครบ 25 ปี ยกระดับการทำความดีจากวัฒนธรรมองค์กรสู่นโยบายในการดำเนินงานที่มีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน…