MQDC มุ่งมั่นในการสร้างโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา – ท่าพระ ผ่านเกณฑ์ TREES อาคารเขียวระดับ Gold

วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา – ท่าพระ โครงการที่พักอาศัยระดับคุณภาพย่านธนบุรีจาก MQDC ผ่านเกณฑ์อาคารเขียวหรือ TREES ในระดับ ‘Gold’ ที่เป็นการประเมินความยั่งยืนของอาคารจากสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI)