BECIS-Symbior ได้รับอนุมัติสินเชื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมจากยูโอบี มูลค่า 1.26 พันล้านบาท นับเป็นสินเชื่อในภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย

BECIS-Symbior หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ในเอเชีย ได้รับอนุมัติสินเชื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมจากธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มูลค่าสูงถึง 1.26 พันล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ นับเป็นข้อตกลงการสนับสนุนทางการเงินแบบ portfolio financing มูลค่าสูงสุดในภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โดยสินเชื่อจากธนาคาร ยูโอบีครั้งนี้จะสนับสนุนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้มากถึง 75 เมกะวัตต์

กลุ่มโรงแรมอนันตรา ร่วมฉลอง 50 ปี วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ด้วยหลากโครงการรักษ์โลก

กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2563: กลุ่มโรงแรมอนันตรา ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ด้วยคลิปตัวอย่างโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมในเครือหลายแห่งทั่วโลกได้ดำเนินการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม