บริษัท ส.นภาฯ จับมือ จุฬาฯ ส่งต่อองค์ความรู้วัฒนธรรมรักษ์น้ำ ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม

“โครงการ Envi mission (ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม) ปีที่ 1 ตอนวัฒนธรรมรักษ์น้ำ” เป็นโครงการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนไทย ผ่านการพัฒนาบอร์ดเกมส์ภายใต้ “Water Journey” โดยใช้ “นาก” เป็นหมากเดินเกมส์ สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำ…

Final Pitching โครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกิจกรรม โครงการ “Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ” ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จาก 163 ทีม ที่จะมีเพียง 10 ทีมสุดท้าย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ…

โครงการ Envi Mission : ตอนที่ 1 Boot Camp วัฒนธรรมรักษ์น้ำ

วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day 2019) Theme : Leaving No One Behind น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงการเติบโตด้านเศรษฐกิจของมนุษย์ ถึงแม้ว่าน้ำจะเป็นทรัพยากรหมุนเวียน แต่ร้อยละ…