คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค จัดโครงการ “Easy Choice To Save The World” ปลุกจิตสำนึกรักษ์โลก

บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ผู้นำผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากสภาพพิทักษ์ป่า Forest Stewardship Council หรือ มาตรฐาน FSC ร่วมกับโครงการ FSC ในลุ่มน้ำโขง จัดแถลงข่าวโครงการ Easy…